Lựa chọn đề tài đồ án

Posted by

Chúng ta sẽ lựa chọn trước đề tài trước khi bắt đầu.
Trong series .NET Starter chúng ta sẽ thực hành và tập chung hướng đến đầu ra

Chọn 1 trong các Project bên dưới: 

 • Option 1: Quản lý sinh viên:
  • Thêm, sửa, xóa tìm kiếm sinh viên 
  • Thông tin sinh viên được lưu trên Server và gồm các trường:
   • Id|UserName|MaSoSV|HoTen|Khoa|Lop|NamSinh|QueQuan|Email|SoDienThoai 
  • Có giao diện:
   • Hiển thị list sinh viên (tối đa 20 sinh viên 1 màn), có nút next, prev để xem tiếp, quay lại. Màn này chỉ hiển thị HoTen,MaSoSV,Khoa,Lop 
   • Có ô search ở màn xem list: search theo HoTen,MaSoSV,Khoa,Lop 
   • Click vào 1 hàng sẽ hiển thị chi tiết 1 SinhVien gồm tất cả cá thông tin 
   • Có màn nhập để thêm sinh viên mới: check trùng MaSoSV, check các trường thông tin nhập vào hợp lệ 
   • Có màn xóa SinhVien 
  • Có 2 quyền: Quản lý và sinh viên
   • Quản lý: Thêm sửa xóa các tài khoản
   • Sinh viên:
    • Đăng nhập tài khoản và xem thông tin của mình
    • Chỉnh sửa thông tin email và số điện thoại
 • Option 2: Calendar online:
  • Đăng nhập, đăng ký tài khoản  
  • Tạo, sửa, xóa event  
  • Thêm, xóa user khỏi event  
  • Gửi mail cho user khi được add,sửa, xóa event,  
 • Option 3: Nghe nhạc online
  • Đăng nhập, đăng ký tài khoản  
  • User quản lý các file mp3  
  • Có trường: public, private  
  • Nếu public thì người khác có thể nghe được  
  • Nếu bài nào được nghe nhiều thì sẽ được lên top (Mỗi lượt nghe thì được tăng điểm rating)  
 • Option 4: Note App:
  • Đăng nhập, đăng ký tài khoản  
  • Quản lý Cuốn sách  
  • Quản lý Trang cho cuốn  
  • Chỉnh sửa, đồng bộ dữ liệu 

Một bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *