Giới thiệu ASP.NET Core

Posted by

ASP.NET Core được phát triển dựa trên .NET, chạy được trên đa nền tảng tương tự .NET. Có chức năng chính phát triển các ứng dụng Web, cả phía side và server. Có rất nhiều loại project: API, MVC, Razor Page, Blazor

ASP .NET Core được phân biệt với ASP.NET(là Framework được phát triển dựa trên .NET Framework chỉ support Windows). Hiện nay các ứng dụng được khuyên sử dụng .NET Core thay cho .NET Framework

Một số ngữ cảnh sử dụng:

  • Tạo Một web app, server render toàn bộ (Razor pages)
  • Bảo trì dự án MVC (kiến trúc cũ)
  • Tạo một web app, thuần client side, giao diện phong phú (Blazor)
  • Tạo một Web API Backend
  • Tạo một ứng dụng realtime, server có thể gửi message cho client

Giới thiệu ASP.NET API

  • Phát triển Web API Backend
  • Cung cấp API để client (Frontend) gọi đến
  • Tập trung hướng đến RESTful API

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *