Tạo API Controller trong ASP.NET Core

Posted by

Bài viết này hướng dẫn tạo nhanh các API cho CRUD Operations của 1 model. Sử dụng code scaffolding có sẵn của Visual Studio.

Tạo API Controller

Trong bài trước chúng ta đã biết cách tạo model, tạo bảng sử dụng Entity Framework Core. Bài hôm nay chúng ta sẽ tạo CRUD API cho bảng thú cưng

Tạo API Controller sử dụng Visual Studio

Tại thư mục Controllers, chọn Add -> Controller

Chọn API -> API Controller with actions, using Entity Framework

Chọn Model class, DbContext Class, Controller name

Cuối cùng, file code gồm các API được tạo ra gồm các Rest API: GET,POST,PUT,DELETE cho model đã chọn

Nếu project chạy ở chế độ debug, có thể vào trang http://localhost:PORT/swagger/index.html để xem và test nhanh các API đã được tạo

Chạy thử API POST để tạo 1 Pet mới

Chạy API GET tất cả danh sách PET

Phân quyền API

Các API default Visual studio tạo ra không có sẵn phân quyền. Chúng ta cần phân quyền cho các API

Sử dụng Attribute Authorize cho toàn bộ các API để yêu cầu các API phải được xác thực mới có thể truy cập API

Hoặc yêu cầu quyền cụ thể để có thể truy cập API

Thêm Token vào header để có thể xác thực API

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *