Một số kiến thức, kỹ năng cần thiết của Software Engineer

Posted by

Các kỹ năng cần thiết

Kỹ năng tìm kiếm thông tin trên internet

Đọc tài liệu, bài viết tiếng Anh

Luôn sẵn sàng: làm framework, ngôn ngữ mới bất cứ lúc nào

Kỹ năng tư duy ngắn hạn (Junior): học ngôn ngữ lập trình, công nghệ, làm để chạy được

Kỹ năng tư duy dài hạn (Senior): tư duy phân tích bài toán, thiết kế hệ thống, module hóa, code tái sử dụng cao

Các kiến thức cần thiết

Coding

Debugging

Networking

Kiến trúc máy tính

Hệ điều hành

Cơ sở dữ liệu

Phân tích thiết kế hệ thống

Toán

Security

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *