Tổng quan về ngành phần mềm

Posted by

Chú ý: Thời điểm viết bài này là Tháng 1/2024, có thể thời điểm sau này công nghệ có nhiều điểm cập nhật và một số nội dung trong bài viết này có thể không còn phù hợp.

Ngành phần mềm ở Việt Nam nói riêng và trên thế giới nói chung, trong nhiều năm gần đây phát triển vô cùng nhanh chóng, các công nghệ mới, ngôn ngữ lập trình đa dạng phong phú. Ngành phần mềm được đánh giá là hot trend của các bạn trẻ lúc định hướng nghề nghiệp, điểm đầu vào đại học cao chót vót. Có rất nhiều bạn ra trường trái ngành, chuyển sang ngành phần mềm và làm việc tương đối tốt.

Phần mềm có mặt ở hầu hết xung quanh chúng ta, từ các ứng dụng điện thoại, máy tính, đồng hồ, ô tô, ruộng rau dưa thông minh, đến các trang web.

Thời điểm viết bài này, thì trên thị trường hay được chia ra thành các nhánh, nhóm nhà phát triển:

 • Fontend developer
 • Backend developer
 • Full-stack developer 
 • Desktop developer 
 • Mobile Developer
 • Game Developer
 • AI Developer
 • Big data Developer
 • Embedded developer 

Thách thức và cơ hội của developer

Thách thức:

Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ cross-platform, thì có nhiều công ty gộp các kỹ năng thành một: web/mobile/desktop. Điển hình là Flutter(Google), React Native (Facebook), .NET Maui (Microsoft), số lượng developer có thể cũng không cần nhiều.

Ngoài ra sự phát triển mạnh mẽ của các mô hình Copilot AI: Chat GPT, Github copilot thì AI có thể hỗ trợ việc code, debug rất nhanh, có thể làm rất nhiều việc của developer.

Đặc biệt, trong giai đoạn 2023-2024 nền kinh tế thế giới suy thoái, cuộc cắt giảm nhân sự công nghệ trên toàn thế giới diễn ra chưa từng có tiền lệ, nhiều trường hợp còn giải thể cả công ty. Từ các công ty, tập đoàn lớn đến các công ty nhỏ trong và ngoài nước.

Điều này đặt ra thách thức vô cùng lớn với những Developer mới vào nghề trong giai đoạn này. Mình chứng kiến rất nhiều bạn có năng lực mà không được nhận vào làm freshser, dẫn đến các bạn phải tiếp tục đi học lên thạc sỹ, hay những cuộc chia tay với nhiều đồng nghiệp.

Cơ hội:

Mặc dù có thiều thách thức nhưng cũng có rất nhiều cơ hội ở giai đoạn hiện tại

 • Cơ hội tìm hiểu sâu các lĩnh vực kỹ thuật
 • Dễ dàng học ngôn ngữ, framework mới
 • Dễ dàng mở rộng chuyên môn: Backend developer có thể học frontend, app, …
 • Triển khai ý tưởng thành sản phầm nhanh chóng