Frontend và Backend

Posted by

Frontend và Backend là các khái niệm rất cơ bản trong ngành phần mềm. Chúng ta có thể hiểu đơn giản là ứng dụng được phát triển dựa trên kiến trúc client-server. Tách biệt ứng dụng bên phía client và server độc lập, và kết nối với nhau bằng API.

Frontend(Client) 

  • Ứng dụng bên phía client, hiển thị lên màn hình và user có thể tương tác 
  • Màu text, font, hình ảnh, bảng, button, textbox, … 
  • Frontend trước đây hay nghĩ đến là ứng dụng web, nhưng giờ nó mở rộng là gồm cả App Android, IOS, PC, … 

Backend(Server) 

  • Ứng dụng bên phía server, phục vụ client gọi đến 
  • User không nhìn thấy 
  • Giả sử trên Web (Frontend), user khi đăng ký tài khoản, user nhập email, password và khi nhấn submit thì trên Frontend sẽ gọi đến Backend để tiến hành tạo tài khoản, lưu vào Database và gửi mail cho User 

Kết nối Frontend and Backend: 

  • API: VD: Client sử dụng Rest API để gọi lên server: GET, POST,  PUT, DELETE 
  • Tập trung vào Rest API, sau tìm hiểu thêm các loại API khác: GRPC(Apache Thrift) , GraphQL 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *