Cài đặt các công cụ cần thiết

Posted by

Visual studio


– Vào trang chủ của microsoft tải bản Visual studio mới nhất
– Tích vào mục 1,2 (Mục 3 là optional để phát triển các ứng dụng cross-platform, có thể cài sau)

git


– Cài đặt git local: Tải bản mới nhất

Postman

– Develop API

Tạo tài khoản gitlab


– Các project sau này sẽ làm theo gitlab flow: quy trình tạo issue, review code, merge code, deploy

Trải nghiệm sau khi cài đặt xong

Sau khi cài xong thì tạo thử project Winform, chức năng đơn giản, có 2 ô textbox và 1 button. Khi nhấn button thì hiện ra tổng 2 số

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *